INLOGGEN

Bekijk uw persoonlijke situatie

MijnSPIN

Heeft u straks genoeg?

Gebruik de Pensioenplanner

Lees verder

HULP NODIG?

Neem contact op met onze servicedesk

Lees verder

145,4%

DEKKINGSGRAAD
JUNI

Dekkingsgraad

23 aug 2022

EERSTVOLGENDE
BETAALDATUM 2022

Betaaldata

2,03%

TOESLAG 2022
REGELING 1

Hoe wordt uw toeslag berekend?

2,57%

TOESLAG 2022
REGELING 2

Hoe wordt uw toeslag berekend?

2,57%

TOESLAG 2022
REGELING 3

Hoe wordt uw toeslag berekend?

DC-rendementen

JUNI

DC-rendementen

Vragen over uw pensioen?

Wij hebben er vast een paar voor u beantwoord bij onze veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij?  
Wij zitten klaar om uw vragen over uw pensioen bij SPIN te beantwoorden. U kunt ons bellen of mailen.

Wij hebben er vast een paar voor u beantwoord bij onze veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij?  
Wij zitten klaar om uw vragen over uw pensioen bij SPIN te beantwoorden. U kunt ons bellen of mailen.

Servicedesk

De inflatie kan hier heel snel stijgen

Dnyaesh Kelkar woont nu in Australië, maar heeft 13 jaar in Nederland gewoond en gewerkt. In Nederland is inflatie nu een hot topic, maar hoe zit het eigenlijk met de inflatie in Australië en hoe gaat men daar ermee om?

Lees verder

Met pensioen gaan

Voor de ene persoon is het iets waar al lang naar uitgekeken wordt en voor een ander komt het veel te vroeg. Uw situatie is uniek en daarom helpen we u graag.

Lees verder

We beheren, administreren en beleggen de volgende soorten pensioen voor onze deelnemers:

  • Defined Benefit-pensioen (DB): hierin bouwen (ex-)werknemers pensioenrechten op in een middelloonregeling. Dit pensioen proberen we jaarlijks deels mee te laten stijgen met de inflatie.
  • Defined Contribution-pensioen (DC): hierin bouwen (ex-)werknemers een individueel pensioenkapitaal op waarmee ze bij pensionering zelf een pensioen inkopen bij een verzekeraar.
  • Nabestaandenpensioen:we zorgen ervoor dat als een werknemer van IBM of Kyndryl overlijdt tijdensdienstverband, er een pensioen is voor zijn of haar gezin.
  • Arbeidsongeschiktheid: we regelen de opbouw en uitbetaling van aanvullend pensioen van arbeidsongeschikten.

We voeren een solide, goeddoordacht beleggingsbeleid. Hierbij hebben we oog voor milieu, medemens en sociaal-maatschappelijke issues. We werken op een zorgvuldige manier; risicobeheersing staat bij ons voorop.

Naast beheer en uitvoering blijven we goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, doen we research, volgen we vakopleidingen en trainingen en maken we gebruik van ons uitgebreide netwerk in de pensioensector. Zo blijven onze kennis en expertise op peil en kunnen we inspelen op de vele uitdagingen waarmee we te maken hebben.

×
U kunt nog niet inloggen op MijnSPIN. Per 1 januari 2022 heeft SPIN de pensioenadministratie weer in eigen beheer. We hebben deze overgang ook gezien als een goed moment om uw persoonlijke omgeving te vernieuwen en werken momenteel dus hard om deze voor u beschikbaar te maken. Het is belangrijk dat we alle gegevens en koppelingen met systemen goed controleren en dat heeft tijd nodig. We vragen dus nog even uw geduld. We verwachten dat u vanaf begin maart kunt inloggen. Alle reguliere zaken, zoals de pensioenbetalingen, lopen gewoon door. En als u vragen heeft, kunt u altijd met onze servicedesk contact opnemen. Wij sturen zoals gebruikelijk eind januari, de uitkeringsspecificatie en jaaropgave aan onze gepensioneerde deelnemers. Deze zijn inmiddels met de reguliere post verstuurd.
60