U kunt nog niet inloggen op MijnSPIN. We werken hard aan de vernieuwing van uw persoonlijke omgeving maar vragen nog even uw geduld.
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze servicedesk op +31 (0)20-347 2722, info@spin.nl

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds, uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de pensioenverplichtingen van de DB pensioenen kunnen worden nagekomen. De groene lijn in de grafiek hieronder geeft de actuele dekkingsgraad weer. Toezichthouder DNB verplicht pensioenfondsen om hun dekkingsgraad te berekenen volgens het gemiddelde van de twaalf voorafgaande actuele dekkingsgraden. Dit wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Deze wordt weergegeven door de blauwe lijn. Voor het beleid dat het bestuur van SPIN voert is, op grond van de pensioenwet, de beleidsdekkingsgraad leidend.

Ontwikkeling dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad (groene lijn) is in oktober gestegen van 149,6% naar 151,9.  De beleidsdekkingsgraad (blauwe lijn) is gestegen van 148,4% naar 149,2%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de twaalf voorafgaande actuele dekkingsgraden.

Technische voorzieningen

De technische voorzieningen bestaan uit een pot geld die op dit moment moet worden aangehouden om alle uitkeringen in de toekomst te kunnen voldoen. De hoogte van de voorzieningen wordt bepaald door de marktrente. Hoe lager de marktrente, hoe meer geld we moeten aanhouden. De rente ligt op dit moment historisch laag, daarom moeten alle pensioenfondsen veel geld achter de hand houden.

Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds, uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de pensioenverplichtingen kunnen worden nagekomen. De groene lijn geeft de actuele dekkingsgraad weer. Toezichthouder DNB verplichtpensioenfondsen om hun dekkingsgraad te berekenen volgens het gemiddelde van de twaalf voorafgaande actuele dekkingsgraden. Dit wordt de beleidsdekkingsgraadgenoemd. Deze wordt weergegeven door de blauwe lijn. Voor het beleid dat het bestuur van SPIN voert is, op grond van de pensioenwet, de beleidsdekkingsgraad leidend.

Vereiste dekkingsgraad

De zwarte lijn is de vereiste dekkingsgraad. Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt, is er sprake van een dekkingstekort. Als er vijf jaar op rij sprake is van een dekkingstekort, moet SPIN de pensioenen misschien verlagen. In bovenstaande grafiek ziet u hoe ruim SPIN boven de vereiste dekkingsgraad zit.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws