U kunt nog niet inloggen op MijnSPIN. We werken hard aan de vernieuwing van uw persoonlijke omgeving maar vragen nog even uw geduld.
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze servicedesk op +31 (0)20-347 2722, info@spin.nl

UPO

Uw Uniform Pensioenoverzicht 2022

Ieder jaar ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op een UPO ziet u hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd en hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat. U ziet ook wat er na uw overlijden voor uw partner en/of kind(eren) is geregeld en waar u op kunt rekenen als u arbeidsongeschikt wordt.

Hieronder vindt u een aantal punten uit het UPO die we extra uitlichten. Bent u op zoek naar andere informatie, bijvoorbeeld over uw A-factor of over de dalende beleggingen? Kijk dan bij onze veel gestelde vragen.

Wat als het mee- of tegenzit?

In het UPO staat hoeveel pensioen u krijgt als het meezit of tegenzit. U ziet dat in onderstaand figuur.

Het bedrag bij A. kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. U kunt dit bedrag bijvoorbeeld vergelijken met uw huidige salaris. De bedragen bij B. en C. geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie. Bij de drie mogelijke uitkomsten houden we ook rekening met de inflatie. Daardoor zijn de bedragen anders dan onder het kopje Welk pensioen kunt u verwachten?'. Als u stopt met werken, houdt u recht op het pensioen dat u heeft opgebouwd. Op het plaatje met de pijlen ziet u bij D. het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. in dit bedrag houden we geen rekening met inflatie. Op uw DC-UPO houden we in dit bedrag wel rekening met de inkoop van partnerpensioen (70% van het ouderdomspensioen). Op uw DB-UPO niet.

Het is goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) in te loggen op de Pensioenplanner, zodat u ziet in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

Stijgende prijzen

Door stijgende prijzen lijden we allemaal koopkrachtverlies: we kunnen minder kopen met dezelfde hoeveelheid geld.  Op onze website leggen we uit hoe de waarde van de DB-pensioenen op peil wordt gehouden. Én hoe u voor DC na kunt denken over de inkoop van een variabel of vast pensioen.

Persoonlijke gegevens => opgebouwd pensioen op AOW-leeftijd

Bent u ouder dan 65 en werkt u nog bij IBM of Kyndryl? Dan ziet u bij uw persoonlijke gegevens een opgebouwd pensioen op AOW-leeftijd terug.  In het verleden heeft u een pensioen opgebouwd dat standaard in zou gaan op uw 65e. Omdat u inmiddels ouder bent dan 65 is dit pensioen herrekend naar een pensioen op AOW-leeftijd.

Bent u gescheiden en heeft u uw pensioen verdeeld met uw ex-partner?

Op uw DB-UPO ziet u bij uw persoonlijke gegevens uw ouderdomspensioen op 65 en op 67 terug. Van deze bedragen is het pensioen voor uw ex-partner al afgetrokken.  Bij ‘Hoeveel pensioen kunt u verwachten?’ ziet u uw pensioen op uw AOW-leeftijd.  Op de eerste regel staat uw totale pensioen inclusief het pensioen voor uw ex-partner. Op de tweede regel staat welk deel van uw pensioen voor uw ex-partner is.

Extra inleggen in uw DC regeling

Heeft u een DC-regeling? Dan kunt u extra inleggen voor een beter pensioen. Als u al extra inlegt, dan zit uw extra inleg in de opgebouwde bedragen die op het UPO worden getoond. Wilt u meer weten, of ook extra inleggen in uw DC-regeling? Ga dan naar de Pensioenplanner in MijnSPIN.

Denk met ons mee!

Voor uw pensioen moet u een aantal belangrijke keuzes maken. Duidelijke communicatie is dan niet meer dan normaal. Daarom bekijkt een deelnemerspanel onze pensioencommunicatie vooraf. Is onze boodschap duidelijk genoeg zodat u weet dat u keuzes moet maken, welke keuzes u moet maken en hoe u deze keuzes maakt? We zoeken nog DC-deelnemers voor het deelnemerspanel.  Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail  naar redactie@spin.nl.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws