U kunt nog niet inloggen op MijnSPIN. We werken hard aan de vernieuwing van uw persoonlijke omgeving maar vragen nog even uw geduld.
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze servicedesk op +31 (0)20-347 2722, info@spin.nl

Vertrek (uit dienst)

Nadat u uit dienst bent gegaan bij IBM of Kyndryl stopt uw pensioenopbouw. Uw oud-werkgever en u storten geen bijdrage(n) meer. Het ouderdomspensioen dat u had opgebouwd blijft bij ons staan. Dat geldt in de meeste gevallen niet voor uw partnerpensioen. Partnerpensioen is verzekerd op risicobasis en de dekking vervalt zodra u vertrekt bij IBM of Kyndryl.

Er kunnen verschillende redenen zijn om uw pensioen bij ons te laten staan na uw vertrek bij IBM of Kyndryl, zoals:

• u gaat niet (meteen) bij een andere werkgever aan de slag;

• uw nieuwe werkgever heeft geen pensioenregeling;

• u vindt dat waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder niet voordelig voor u uitpakt;

• de dekkingsgraad van uw nieuwe pensioenuitvoerder is te laag, waardoor waardeoverdracht nog niet kan plaatsvinden;

• u kunt niet overdragen omdat u via een groepsgewijze overgang bij IBM of Kyndryl weggaat.

Wilt u weten wat het in uw pensioensituatie betekent? Log dan in op uw persoonlijke omgeving.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws