U kunt nog niet inloggen op MijnSPIN. We werken hard aan de vernieuwing van uw persoonlijke omgeving maar vragen nog even uw geduld.
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze servicedesk op +31 (0)20-347 2722, info@spin.nl

Ook in 2021 een toeslag op uw DB-pensioen

Afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest. Het coronavirus stelde ons allemaal op verschillende manieren op de proef; en doet dat nog steeds. We hopen vooral dat het goed gaat met u en uw naasten.

Gelukkig is er ook beter nieuws. Het vaccineren gaat van start én ook in 2021 kunnen we een toeslag geven. Ondanks alle uitdagingen is onze dekkingsgraad goed op peil gebleven. Daarom kan SPIN ook dit jaar de pensioen van (gewezen) DB-deelnemers en pensioengerechtigden verhogen. In toeslagregeling 1 bedraagt de toeslag 0,83%. In toeslagregelingen 2 en 3 is de toeslag vastgesteld op 0,99%. Deze verhoging geldt vanaf 1 januari 2021.

Op de pagina Toeslag leest u onder welke toeslagregeling u valt.

Toeslag is niet vanzelfsprekend

Onze financiële positie is op dit moment goed en binnen onze mogelijkheden doen wij er alles aan om dat zo te houden. Voor de lange termijn is het niet zeker of, en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Een toeslag is dus niet vanzelfsprekend. Of een verhoging werkelijk plaats kan vinden, blijft afhankelijk van de financiële positie van SPIN. De financiële positie van SPIN wordt o.a. uitgedrukt in de dekkingsgraad. Deze is mede afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. Het kan dus zo zijn dat wij in de toekomst eventuele prijsstijgingen mogelijk niet of slechts gedeeltelijk kunnen compenseren

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws