U kunt nog niet inloggen op MijnSPIN. We werken hard aan de vernieuwing van uw persoonlijke omgeving maar vragen nog even uw geduld.
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze servicedesk op +31 (0)20-347 2722, info@spin.nl

Arbeidsongeschiktheid

Bij IBM en Kyndryl is een aantal pensioenzaken geregeld voor als u arbeidsongeschikt wordt. Deze staan beschreven in de arbeidsongeschiktheidspensioenreglementen.

Voor individuele gevallen kunnen afwijkende regelingen of afspraken gelden. Heeft u een vraag over uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid, neem dan contact met ons op.

Wat is er geregeld?

U betaalt geen eigen bijdrage(n) meer, maar u blijft wel pensioen opbouwen
U blijft pensioen opbouwen over het salaris dat gold op het moment dat u arbeidsongeschikt werd; en volgens het reglement waar u op dat moment aan deelnam of een opvolger daarvan. Het enige verschil is dat wij uw eigen bijdrage(n) overnemen; u betaalt dus zelf geen eigen bijdrage(n) meer. Dit geldt voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent.
Let op: extra vrijwillige bijdrage DC blijft u wel zelf betalen. Denk na of u deze wilt verlagen of stopzetten.

Na 2 jaar: arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)
Na 2 jaar onafgebroken ziekte kunt u in aanmerking komen voor een AOP-uitkering van SPIN. Dit is een aanvulling op uw WIA-uitkering. Het AOP stopt als:  

  • u uw 'AOP-einddatum' bereikt (kan per persoon verschillen);
  • u met pensioen gaat.
  • u overlijdt;
  • u geen WIA meer ontvangt.

Let op: het zogeheten WIA-hiaat is niet verzekerd.

Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, dan geeft de werkgever dit aan ons door. U hoeft dat dus niet apart aan ons te melden.

Op de hoogte blijven

Wij houden u via persoonlijke correspondentie op de hoogte. Ook sturen we u jaarlijks een pensioenoverzicht. Hierop staat o.a.:

  • tot wanneer uw pensioenopbouw doorgaat;
  • uw ‘AOP-einddatum’;
  • Hoe hoog uw AOP is, of u ervoor in aanmerking komt en wanneer.

Wilt u weten wat het in uw pensioensituatie betekent? Neem dan contact op met de servicedesk. Momenteel werken we aan de vernieuwing van uw persoonlijke omgeving MijnSPIN en we stellen deze omgeving steeds verder open. Ook voor u wordt deze omgeving toegankelijk. Houd de website in de gaten. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij info@spin.nl.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws