Privacy statement

Stichting Pensioenfonds IBM Nederland verwerkt persoonsgegevens. Niet alleen om de pensioenovereenkomst goed uit te kunnen voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze diensten te kunnen verbeteren. Wij verwerken de gegevens van (gewezen) deelnemers, (gewezen) partners, wezen, pensioengerechtigden en de aangesloten werkgevers.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij zorgen dat we niet meer gegevens verzamelen dan nodig en dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik. Wij zijn open en duidelijk over wat we doen en maken het voor u eenvoudig om uw gegevens in te zien en aan te passen.  Wij werken niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

Gegevens die wij over u kunnen ontvangen:
Gegevens die wij over u kunnen ontvangen:
Waarom we uw gegevens nodig hebben
Delen met andere partijen
Hoe lang we uw gegevens bewaren
Opnemen van telefoongesprekken
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Intrekken toestemming
Klachtrecht
Beveiliging
Contact
Cookies

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden
Stichting Pensioenfonds IBM Nederland behoudt zich het recht voor deprivacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze paginagepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat telezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 27 december 2021.