Veelgestelde vragen

De waarde van mijn DC beleggingen is aan het dalen. Moet ik mij zorgen maken?

Soms zijn er omstandigheden waardoor de waarde van de beleggingen terug kan lopen; een stijgende rente bijvoorbeeld. Juist om het risico van een lager pensioen te beperken, belegt u vlak voor de pensioendatum meer in obligaties dan in aandelen. Obligaties zorgen er namelijk voor dat het te verwachten pensioeninkomen zoveel mogelijk wordt gestabiliseerd. Het beleggen in obligaties kent namelijk een zogenaamd dempend mechanisme: als de rente stijgt, worden uw obligaties minder waard. Maar bij een hoge rente kunt u met uw kapitaal meer pensioenuitkering inkopen bij een verzekeraar. Het mechanisme werkt ook andersom. Rentestijgingen en -dalingen hebben daardoor nauwelijks effect op de hoogte van uw uiteindelijke pensioenuitkering.

Ik ben arbeidsongeschikt; welke overzichten ontvang ik dan?

Als u nog pensioen opbouwt en een arbeidsongeschiktheidsuitkering van ons ontvangt, dan krijgt u twee pensioenoverzichten. Eén voor uw pensioenopbouw en één voor uw uitkering. Het overzicht met uw pensioenopbouw ontvangt u uiterlijk 1 oktober. Het overzicht van uw uitkering uiterlijk op 1 december. Ontvangt u geen uitkering van SPIN? Dan ontvangt u alleen een pensioenoverzicht waarin staat hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd.

Ik ben uit dienst bij IBM/Kyndryl. Wanneer kan ik mijn jaarlijks pensioenoverzicht 2022 verwachten?

Normaal gesproken ontvangt u uw jaarlijks pensioenoverzicht in mei. Vanwege de overgang van de administratie van TKP terug naar SPIN duur het dit jaar iets langer. We verwachten die uiterlijk 1 december te kunnen versturen.

Bent u gescheiden en heeft u uw pensioen verdeeld met uw ex-partner?

Op uw DB-UPO ziet u bij uw persoonlijke gegevens uw ouderdomspensioen op 65 en op 67 terug. Van deze bedragen is het pensioen voor uw ex-partner al afgetrokken. Bij ‘Hoeveel pensioen kunt u verwachten?’ ziet u uw pensioen op uw AOW-leeftijd. Op de eerste regel staat uw totale pensioen inclusief het pensioen voor uw ex-partner. Op de tweede regel staat welk deel van uw pensioen voor uw ex-partner is.

Ik bouw(de) pensioen op via SPIN. Wanneer kan ik mijn jaarlijks pensioenoverzicht 2022 verwachten?

Normaal gesproken ontvangt u uw jaarlijks pensioenoverzicht in april. Vanwege de overgang van de administratie van TKP terug naar SPIN duur het dit jaar iets langer. We verwachten voor 1 oktober te kunnen versturen.

Ik ontvang pensioen van SPIN. Wanneer kan ik mijn jaarlijks pensioenoverzicht 2022 verwachten?

We verwachten dat we deze voor 1 december kunnen versturen.

Ik heb mijn A-factor over 2020 nodig voor mijn belastingaangifte. Waar kan ik die vinden?

De A-factor over 2020 staat op uw jaarlijks pensioenoverzicht (UPO) 2021. Deze kunt u terugvinden in MijnSPIN bij Documenten.