Veelgestelde vragen

De waarde van mijn DC beleggingen is aan het dalen. Moet ik mij zorgen maken?

Soms zijn er omstandigheden waardoor de waarde van de beleggingen terug kan lopen; een stijgende rente bijvoorbeeld. Juist om het risico van een lager pensioen te beperken, belegt u vlak voor de pensioendatum meer in obligaties dan in aandelen. Obligaties zorgen er namelijk voor dat het te verwachten pensioeninkomen zoveel mogelijk wordt gestabiliseerd. Het beleggen in obligaties kent namelijk een zogenaamd dempend mechanisme: als de rente stijgt, worden uw obligaties minder waard. Maar bij een hoge rente kunt u met uw kapitaal meer pensioenuitkering inkopen bij een verzekeraar. Het mechanisme werkt ook andersom. Rentestijgingen en -dalingen hebben daardoor nauwelijks effect op de hoogte van uw uiteindelijke pensioenuitkering.